BRAND CULTURE

 

Trust

“Trust is the glue of life. It’s the foundational principle that holds all relationships.”
– Quote by Stephen R. Covey –
So, Trust is one of the brand cultures we build well.

Team work

“Teamwork builds trust and the trust build growth”
– Quote by Nazim Ambalath –

 

“Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organiza-tional objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.”
– Quote by Andrew Carnegie –

TTID OFFICE - YEAR END PARTY 2020
Ho Chi Minh / Vietnam

TTID OFFICE - YEAR END PARTY 2020

Gửi các thành viên gia đình TTID,

Tôi muốn cám ơn tất cả thành viên TTID đã đồng hành cùng công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành công việc của mỗi cá nhân 1 cách tốt nhất.

Trong 6 năm qua, có lẽ năm 2020 là 1 năm khó khăn nhất đối với chúng ta, 6 tháng đầu năm thực sự là thảm họa, 6 tháng cuối năm là 1 thử thách. Trong giai đoạn cuối năm này, chúng ta đã hoàn thành được hơn 15 dự án từ thiết kế đến thi công.

Đó là 1 sự nỗ lực rất lớn và xứng đáng được ghi nhận của mọi thành viên.

Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ thêm chúng ta đã có thêm 1 số dự án lớn sẽ được khởi công trong 6 tháng đầu năm. Để đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ của các dự án, BGĐ rất cần đến sự chung tay đoàn kết của mọi thành viên trong gia đình TTID, cùng BGĐ thực hiện mục tiêu “3R” trong năm 2021 đó là:

Renew – Reform– React.

Chúng ta sẽ trở lại 1 cách mạnh mẽ hơn!

Happy New Year TTID. Happy New Year to all.

 

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Minh Quang.

15/01/2021